логін / реєстраціяMenu

Стратегія для досягнення цілей коаліції «Проти катувань» (проект)

Коаліція «Проти катувань» створена на початку 2017 року і складається з 12 українських правозахисних організацій (див. Меморандум Коаліції).

Загальні цілі Коаліції:

боротьба з катуваннями та жорстоким поводженням в Україні у всіх сферах, де вони застосовуються,

боротьба з безкарністю тих, хто скоїв ці злочини;

надання юридичної, медичної, психологічної, соціальної, реабілітаційної та іншої допомоги жертвам катувань і жорстокого поводження та їх сім’ям;

створення умов для запобігання жорстокому поводженню; і

утвердження в суспільстві нетерпимості до катувань.

Місія Коаліції – викорінення катувань і подолання безкарності в Україні.

Візія Коаліції – посилення проактивного впливу на державу і суспільство, з тим, щоб запобігти порушенню свободи від катувань та жорстокого поводження в Україні і допомогти побудувати демократичну та правову державу і розвинути громадянське суспільство.

Стратегічні завдання, які Коаліція повинна вирішити для реалізації свого стратегічного бачення:

 • розширити свій вплив на органи влади завдяки:
  • розвитку співпраці з міжнародними партнерами;
  • проведенню успішних стратегічних судових процесів,
  • впливу на законотворчий процес,
  • співпраці з інститутом Уповноваженого ВРУ з прав людини,
  • внеску членів Коаліції в розвиток механізмів цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави,
  • створенню незалежних механізмів розслідування фактів катувань та жорстокого поводження за участі громадськості,
  • розвитку контактів з людьми, близькими за цінностями до Коаліції, які працюють в органах державного управління та судової системи;
 • розширити вплив на громадську думку завдяки:
  • успішному захисту прав людини в конкретних випадках,
  • проведенню та обговоренню соціологічних досліджень розповсюдженості катувань та жорстокого поводження;
  • наданню безкоштовних юридичних послуг,
  • діяльності громадських приймалень,
  • освітнім програмам,
  • створенню медіа-продукту і розміщення його в ЗМІ;
  • проведенню журналістських розслідувань,
  • розвитку функції PR,
  • волонтерським програмам,
  • співпраці з громадськими організаціями, що мають ідентичні цілі й цінності,
  • залученню до членів Коаліції громадських організацій, які поділяють її цінності та спроможні виконувати її завдання;
 • розширити вплив на професійне співтовариство завдяки:
  • внеску в судову реформу та реформу органів кримінальної юстиції;
  • наданню якісних освітніх та інформаційних послуг,
  • збільшенню кількості успішних судових процесів, у тому числі стратегічних,
  • ініціюванню офіційної методики розслідування катувань, участі в її розробці та лобіюванні її впровадження;
  • імплементації стандартів надання послуг жертвам насильства та жорстокого поводження.

Коаліція керується такими цінностями:

 • Цілковита нетерпимість до катувань
 • Гуманізм і співчуття
 • Толерантність
 • Професіоналізм
 • Відкритість (прозорість)
 • Взаємна довіра
 • Творча самоорганізація співробітників

Розвиток Коаліції ґрунтується на поліпшенні роботи кожного члена і на розробці програм для досягнення більшої ефективності в реалізації місії і стратегічної візії Коаліції, а також вдосконаленні системи управління і розвитку організаційного потенціалу кожного її члена.

 

 

Стратегія Коаліції на період 2017-2019 та оцінка результатів її виконання

Загальна мета/Місія

Індикатори

Засоби верифікації

Викорінення катувань і подолання безкарності в Україні

 • Зміни законів і практики з боку уряду з питань катувань та жорстокого поводження
 • Кількість виграних справ у суді, де рішення було виконане
 • Приклади будуть зібрані впродовж цього періоду.

 

 

 

Очікувані кінцеві результати

Індикатори

Початковий показник

Засоби верифікації

1. Захист жертв катувань та жорстокого поводження в конкретних випадках

 

 

 

1.1 25 стратегічних справ щодо жертв катувань та жорстокого поводження виграні в національних судах и 16 – в міжнародних судах кожного року

- Кількість справ, виграних в національних судах

- Кількість справ, виграних в міжнародних судах

2018 – 38 стратегічних справ, виграних в національних судах, 10 справ, виграних в Європейському суді з прав людини

Річні змістовні звіти членів Коаліції

 

1.2. 40 жертв катувань та жорстокого поводження успішно пройшли реабілітаційну програму

– Кількість жертв катувань, які успішно пройшли реабілітаційну програму

2018 – 36 пацієнтів успішно пройшли реабілітаційну програму

Річний змістовний звіт НУО «Форпост»

Публікації в мас медіа

2. Збір та розповсюдження інформації щодо феномену катувань

 

 

 

2.1. Збільшення знань і обізнаності про права людини серед професіоналів, бенефіціарів Коаліції і широкої громадськості.

 

 

-– Кількість публікацій у ЗМІ про діяльність Коаліції

 

 

-- Приклади застосування знань професіоналами, пов'язані з інформацією Коаліції

 

- Кількість відвідувань і скачувань на сайтах членів Коаліції щодня

Кількість публікацій у ЗМІ в 2018 році – 930

 

 

В 2018 – 8 зареєстрованих законо-проектів щодо змін до законів у пенітенціарній сфері

 

2018 – 3300 відвідувань і скачувань на день

Використання Google для пошуку висвітлення подій Коаліції в медіа

Річні змістовні звіти членів Коаліції

Публікації членів Коаліції в мас медіа та інші публікації мас медіа

 

Інтернет-статист

3. Моніторинг і аналіз ситуації з катуваннями в Україні

 

 

3.1. Поглиблений аналіз та інформація про застосування в Україні анти-тортурной політики і пропозиція нових законів та практик доступно й відомо уряду та зацікавленим сторонам

- Приклади посилань, зроблених на звіти членів Коаліції державними органами, ЗМІ, міжнародними організаціями, юристами та партнерами

- - Кількість відвідувань і скачувань на сайтах членів Коаліції щодня

Оціночна кількість посилань на звіти Коаліції в 2018 році – 18 звітів

 

 

2018 – 3300 відвідувань і скачувань на день

Річні змістовні звіти членів Коаліції

Публікації членів Коаліції та мас медіа

 

Інтернет-статистика

4. Організаційний розвиток членів Коаліції

 

 

 

4.1. Коаліція домоглася фінансової стійкості з річним обігом не менше 28 мільйонів грн

- Річний обіг коштів, тис. грн.

2018 – 27 328,6 тис. грн.

Річні фінансові звіти членів Коаліції

4.2. Члени Коаліції є організаціями з прозорою, організованою і ефективною системою управління відповідно до кращих міжнародних практик, а також із належним чином вмотивованим і ефективним персоналом

- Висновок зовнішнього та внутрішнього аудиту

- Зміни в штатному розкладі

- Кількість заходів для підвищення кваліфікації персоналу

2018 – звіти зовнішнього аудиту та внутрішнього аудиту

2018 - 11 працівників найнято, 3 звільнено (пенсіонери)

2018 – 44 заходи, 22 працюючих в штаті та 6 волонтерів

Опитувальники для персоналу

Річні змістовні звіти членів Коаліції

4.3. До членства в Коаліції щорічно долучається не менше двох правозахисних неурядових організацій

- Кількість членів Коаліції

1.02.2017 – 12 членів Коаліції

Річний змістовний звіт Коаліції

 

 

 

 

Очікувані результати

Індикатори

Початковий показник

Засоби верифікації

1.1. a) 500 консультацій для потенційних та реальних жертв катувань та жорстокого поводження були надані протягом року

b) 520 правових документів щодо жертв катувань та жорстокого поводження були підготовлені

c) 200 стратегічних справ обробляються Коаліцією протягом року

d) Кількість справ в національних та міжнародних судах

- Кількість консультацій для потенційних та реальних жертв катувань та жорстокого поводження

- Кількість правових документів

- Кількість ініційованих стратегічних справ

- Кількість справ в національних судах

Кількість заяв до ECtHR

2018 – 460 консультацій для жертв катувань

 

2018 – 518 правових документів

 

2018 =232 (64 справи в ECtHR, 168 справ в національних судах)

Річні змістовні звіти членів Коаліції

 

1.2. a) 50 жертв катувань отримали медичну допомогу протягом року

 

b) 500 жертв катувань отримали психологічні консультації протягом року

 

c) 40 жертв катувань пройшли реабілітаційну програму протягом року

d) 40 Кількість жертв катувань, які отримали соціальну допомогу протягом року

- Кількість жертв катувань, які отримали медичну допомогу протягом року

- Кількість жертв катувань, які отримали психологічні консультації протягом року

- Кількість жертв катувань, які пройшли реабілітаційну програму протягом року

- Кількість жертв катувань, які отримали соціальну допомогу протягом року

2018 – 45

 

2018 – 440

 

 

2018 – 38

 

2018 – 38

Річний змістовний звіт НУО «Форпост»

Публікації в мас медіа

2.1. a) Підтримка сайтів членів Коаліції; в середньому 240 публікацій на місяць

b) Члени Коаліції опублікували 20 книжок протягом року

с) Члени Коаліції організували 36 публічних заходів щороку

d) Члени Коаліції організували 10 освітніх заходів з 340 учасниками кожного року

- Кількість публікацій за місяць

 

- Кількість книжок

 

- Кількість публічних та освітніх заходів

- Кількість учасників цих заходів

 

2018 – 252 публікації за місяць

 

2018 – 24 книжки

 

2018 –36 публічних заходів, 8 освітніх заходів з 2640 учасниками

Річні змістовні звіти членів Коаліції

Річні змістовні звіти укра-їнських правозахисних НУО

Публікації членів Коаліції та мас медіа

Інтернет-статистика

3.1. a) Члени Коаліції підготували 16 доповідей з рекомендаціями з прав людини в Україні щороку

b) Члени Коаліції підготували 4 законопроекти щороку

c) Члени Коаліції розповсюдили доповіді і законопроекти через 210 електронні та друковані медіа

d)Члени Коаліції надали інформацію не менше, ніж 210 міжнародним організаціям

e) Члени Коаліції передали інформацію не менше, ніж 2300 правникам

f) Члени Коаліції передали інформацію не менше, ніж 250 партнерським НУО

- Кількість доповідей

- Кількість законопроектів

- Кількість державних органів, які отримали інформацію

- Кількість медіа, які отримали інформацію

- Кількість міжнародних організацій, які отримали інформацію

- Кількість правників, які отримали інформацію

- Кількість партнерських НУО, які отримали інформацію

2018 – 12 доповідей

2018 – 8 законопроектів

2018 –180 державних органів

 

2018 – 210 медіа

 

2018 – 121 міжнародних організацій

 

2018 – 2278 правників

2018 – 244 партнерських НУО

Річні змістовні звіти членів Коаліції

Річні змістовні звіти укра-їнських правозахисних НУО

Публікації членів Коаліції та мас медіа

Інтернет-статистика

 

4.1. a) Члени Коаліції ведуть постійні перемовини з не менше ніж 16 донорами

b) Члені Коаліції отримують постійну підтримку від не менше, ніж 10 донорів.

- Кількість донорів, з якими члени Коаліції ведуть постійні перемовини

- Кількість донорів, з якими члени Коаліції підписали контракти

2018: Постійні перемовини з 16 донорами

2018: Підписані контракти з 12 донорами

Фінансові плани

Річні фінансові звіти членів Коаліції

4.2. a) Кожен працівник членів Коаліції має індивідуальний план розвитку потенціалу включно з цілями розвитку

b) Не менше 3 правників, працевлаштованих в організаціях-членах Коаліції отримали ліцензію адвоката

c) Правники усіх членів Коаліції пройшли стажування за кордоном у 2017-2019 рр.

 

- 100% працівників членів Коаліції мають план індивідуального розвитку потенціалу

- Кількість правників, які отримали ліцензію адвоката

 

- Кількість правників, які мали стажування за кордоном

 

 

100 % мають індивідуальні плани розвитку потенціалу.

 

2018 – 5 ліцензованих адвоката

2018 - 7 правників пройшли стажування за кордоном

 

 

Путівники «Керівництво персоналом» організацій-членів Коаліції, опитуваль-ники для персоналу

Річні змістовні звіти членів Коаліції

Адвокатські ліцензії

Звіти про стажування за кордоном

d) Члени Коаліції проходять зовнішній аудит згідно з міжнародними стандартами щороку

e) Члени Коаліції мають розвинену та імплементовану політику закупок

- Зовнішній аудит проходять щороку

 

- Кількість відкритих тендерних процедур

2018 – зовнішній аудит проведений

 

2018 – 15 відкритих тендерних процедур

Звіти міжнародного аудиту

 

Політики закупок членів Коаліції

 

 

 

 

Аналіз стратегічних ризиків Коаліції

 

Ризик

Тип

Ймовірність

Вплив

Фактор ризику

Стратегія зменшення ризику

Небажання Президента і уряду змінити внутрішню державну політику щодо запобігання катуванням

Зовнішній

2

4

8

Організація широкої інформаційної кампанії з метою змусити уряд визнати необхідність зміни внутрішньої політики держави. Співпраця з міжнародними й українськими організаціями, органами влади, а також українським громадянським суспільством для тиску на владу

Грубе втручання держави в діяльність Коаліції, політичні переслідування

Зовнішній

1

5

5

Використання всіх правових механізмів захисту на національному та міжнародному рівнях

Загострення політичної боротьби, інтенсифікація війни

Зовнішній

4

5

20

Використання ситуації для затвердження цінностей прав людини. Інформаційна кампанія про необхідність дотримання прав людини, навіть у надзвичайних ситуаціях. Розробка рекомендацій для органів державної влади, правоохоронних органів, а також опозиції. Демонстрація, як уникнути порушень прав людини

Брак фінансування

Зовнішній

3

5

15

Посилення роботи для залучення донорів. Розробка фінансового плану та послідовне його виконання

Брак співпраці з державними органами у галузі прав людини

Зовнішній

3

3

9

Кампанія з метою змусити державні органи співпрацювати в галузі прав людини. Розробка комунікаційної стратегії послідовне її виконання

Недостатні знання та навички організацій-партнерів

Зовнішній

3

3

9

Розробка освітніх програм для партнерів

Наростання економічної кризи, дефолт в Україні

Зовнішній

4

3

12

Моніторинг економічної ситуації в Україні. Превентивні й оперативні заходи для збереження та економії коштів членів Коаліції

Брак кваліфікованого персоналу

Внутрішній

2

5

10

Ефективне управління персоналом. Розробка освітніх програм для персоналу членів Коаліції

Брак внутрішньої комунікації членів Коаліції

Внутрішній

3

3

9

Розробка комунікаційної стратегії Коаліції та послідовне її виконання

Корупція в організаціях-членах Коаліції

Внутрішній

1

1

1

Розробка антикорупційної політики, яку співробітники організацій-членів Коаліції повинні будуть підписати. Щорічне проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту

 

Напрямки спільної діяльності Коаліції наступні:

1. Вивчення феномена катувань та жорстокого поводження шляхом проведення правових, соціологічних, психологічних та інших досліджень.

2. Робота з імплементації рекомендацій та рішень міжнародних органів в законодавство та правозастосування, у тому числі через вплив на законодавство та практику та реформування правоохоронних органів та інших органів.

3. Документування фактів катувань та жорстокого поводження, а також підозрілих смертей, насильницьких зникнень, незаконного утримання під вартою, зокрема incommunicado, гендерно обумовленого насильства й інших екстраординарних порушень прав людини.

4 .Надання допомоги жертвам катування та жорстокого поводження та їхнім сім’ям – правової, медичної, психологічної, реабілітаційної, соціальної.

5. Боротьба з безкарністю, притягнення до відповідальності тих, хто скоював ці злочини.

6. Проведення моніторингу катувань та жорстокого поводження в правоохоронних органах, пенітенціарних установах, психіатричних закладах, соціальних закладах, місцях перебування мігрантів та інших місцях несвободи в Україні, як законних, так і створених незаконно, а також державних інституціях, пов’язаних із застосуванням жорстокого поводження, зокрема, медичних установах.

7. Протидія порушенню принципу неповернення (non refoulement).

8. Інформування про проблеми катувань та жорстокого поводження в Україні та про діяльність Коаліції.

9. Розвиток спеціалізованої мережі українських та міжнародних організацій, правозахисників, правників, журналістів як в Україні, так і за її межами, для тиску на Українську державу з метою ліквідації катувань та жорстокого поводження, подолання безкарності й захисту прав людини.

10. Посилення потенціалу членів Коаліції у попередженні катувань та жорстокого поводження, подоланні безкарності та імплементації міжнародних стандартів прав людини.

 

Принципи співпраці членів Коаліції:

 • . Учасники Коаліції будують взаємовідносини між собою на засадах взаємної довіри, взаємоповаги, взаємодопомоги. Дії або бездіяльність учасників Коаліції не повинні наносити шкоду іншим учасникам та Коаліції.
 • Участь у Коаліції є добровільною, однак вихід з Коаліції не припиняє зобов’язань, що виникли під час перебування у Коаліції, зокрема, щодо конфіденційності інформації.
 • Учасники Коаліції рівні у своїх правах та обов’язках.
 • Учасники Коаліції є незалежними від Коаліції у своїх діях, які не охоплюються принципами, на яких будується коаліція, та домовленостями у рамках Коаліції. Учасники не можуть втручатися у внутрішні справи одне одного.

Принцип свободи діяльності. Учасники Коаліції вільні у виборі напрямків і методів своєї роботи.

Активність і відповідальність. Учасники Коаліції мають брати на себе певні зобов’язання та дотримуватися їх перед іншими учасниками.

 1. Учасники Коаліції дотримуються норм законодавства України.
 2. Фінансування роботи Коаліції та членів коаліції не здійснюється за рахунок жертв порушень прав людини. Правова та інша допомога жертвам надається безоплатно для них та без розрахунку на будь-яку оплату в майбутньому.
 3. Відомості про жертву порушення прав людини, про свідків, а також надана ними інформація можуть бути розголошені тільки за наявності письмової згоди такої особи. Колізія між правом на доступ до інформації про діяльність Коаліції і правом на приватність жертв порушень прав людини вирішується на користь приватності.

Відкритість, гласність і прозорість. Діяльність Коаліції повинна бути відкритою і прозорою для громадськості.

Вирішення конфліктів всередині Коаліції. У випадку виникнення спірних питань, колізій і конфліктів поміж учасниками Коаліції вони зобов’язані намагатися зняти ці конфлікти шляхом діалогу і досягнення компромісу всередині Коаліції, щоб не наносити шкоди її репутації.

Доброзичливість, толерантність, повага до позиції меншості. Члени Коаліції прагнуть панування в Коаліції доброзичливої атмосфери та ухвалення спільних рішень консенсусом.

 

Рекомендувати цей матеріал     
X 

забув пароль

реєстрація