логін / реєстраціяMenu

Стратегія для досягнення цілей коаліції «Проти катувань». Проект

Коаліція «Проти катувань» створена на початку 2017 року і складається з 12 українських правозахисних організацій (див. Меморандум Коаліції).

Місія Коаліції – викорінення катувань і подолання безкарності.

Цілями Коаліції є:

вивчення феномена тортур і жорстокого поводження за допомогою правових, соціологічних, психологічних та інших досліджень;

боротьба з катуваннями та жорстоким поводженням в Україні у всіх сферах, де вони використовуються;

боротьба з безкарністю тих, хто скоїв ці злочини;

надання юридичної, медичної, психологічної, соціальної, реабілітаційної та іншої допомоги жертвам катувань та жорстокого поводження й їх родинам;

створення умов для запобігання поганого поводження;

імплементація рішень і рекомендацій міжнародних органів в національне законодавство і правову практику;

поширення інформації та знань про боротьбу проти катувань та жорстокого поводження в Україні та за кордоном;

розвиток спеціалізованої мережі з метою запобігання катуванням та жорстокому поводженню, а також захисту відповідних прав людини;

удосконалення умінь і навичок громадянського суспільства у запобіганні катуванням та жорстокому поводженню.

Напрямки спільної діяльності членів Коаліції:

Вивчення феномена катувань та жорстокого поводження шляхом проведення правових, соціологічних, психологічних та інших досліджень.

Робота з імплементації рекомендацій та рішень міжнародних органів в законодавство та правозастосування, у тому числі через вплив на законодавство та практику та реформування правоохоронних органів та інших органів.

Документування фактів катувань та жорстокого поводження, а також підозрілих смертей, насильницьких зникнень, незаконного утримання під вартою, зокрема incommunicado, гендерно обумовленого насильства й інших екстраординарних порушень прав людини. 

Надання допомоги жертвам катування та жорстокого поводження та їхнім сім’ям – правової, медичної, психологічної, реабілітаційної, соціальної.

Боротьба з безкарністю, притягнення до відповідальності тих, хто скоював ці злочини. Проведення моніторингу катувань та жорстокого поводження в правоохоронних органах, пенітенціарних установах, психіатричних закладах, соціальних закладах, місцях перебування мігрантів та інших місцях несвободи в Україні, як законних, так і створених незаконно, а також державних інституціях, пов’язаних із застосуванням жорстокого поводження, зокрема, медичних установах.

Протидія порушенню принципу non refoulement.

Інформування про проблеми катувань та жорстокого поводження в Україні та про діяльність Коаліції.

Розвиток спеціалізованої мережі українських та міжнародних організацій, правозахисників, правників, журналістів як в Україні, так і за її межами, для тиску на Українську державу з метою ліквідації катувань та жорстокого поводження, подолання безкарності й захисту прав людини.

Посилення потенціалу членів Коаліції у попередженні катувань та жорстокого поводження, подоланні безкарності та імплементації міжнародних стандартів прав людини.

Принципи співпраці членів Коаліції:

  • . Учасники Коаліції будують взаємовідносини між собою на засадах взаємної довіри, взаємоповаги, взаємодопомоги. Дії або бездіяльність учасників Коаліції не повинні наносити шкоду іншим учасникам та Коаліції.
  • Участь у Коаліції є добровільною, однак вихід з Коаліції не припиняє зобов’язань, що виникли під час перебування у Коаліції, зокрема, щодо конфіденційності інформації.
  • Учасники Коаліції рівні у своїх правах та обов’язках.
  • Учасники Коаліції є незалежними від Коаліції у своїх діях, які не охоплюються принципами, на яких будується коаліція, та домовленостями у рамках Коаліції. Учасники не можуть втручатися у внутрішні справи одне одного.

Принцип свободи діяльності. Учасники Коаліції вільні у виборі напрямків і методів своєї роботи.

Відповідальність. Учасники Коаліції мають дотримуватися взятих на себе зобов’язань перед іншими учасниками.

  1. Учасники Коаліції дотримуються норм законодавства України.
  2. Фінансування роботи Коаліції та членів коаліції не здійснюється за рахунок жертв порушень прав людини. Правова та інша допомога жертвам надається безоплатно для них та без розрахунку на будь-яку оплату в майбутньому.
  3. Відомості про жертву порушення прав людини, про свідків, а також надана ними інформація можуть бути розголошені тільки за наявності письмової згоди такої особи. Колізія між правом на доступ до інформації про діяльність Коаліції і правом на приватність жертв порушень прав людини вирішується на користь приватності.

Відкритість, гласність і прозорість. Діяльність Коаліції повинна бути відкритою і прозорою для громадськості.

Вирішення конфліктів всередині Коаліції. У випадку виникнення спірних питань, колізій і конфліктів поміж учасниками Коаліції вони зобов’язані намагатися зняти ці конфлікти шляхом діалогу і досягнення компромісу всередині Коаліції, щоб не наносити шкоди її репутації.

Доброзичливість, толерантність, повага до позиції меншості. Члени Коаліції прагнуть панування в Коаліції доброзичливої атмосфери та ухвалення  спільних рішень консенсусом.

Рекомендувати цей матеріал     
X 

забув пароль

реєстрація