ok Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян - Члени коаліції - ПРОТИ КАТУВАНЬ
логін / реєстраціяMenu

Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян

Повна назва організації:

ГО «Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян».

Скорочена: ГО «Громадський комітет захисту прав людини».

Англійською: «Public Committee for Protection of Constitutional Rights and Freedoms».

Дата, номер свідоцтва і яким органом державної влади зареєстрована:

– 11 червня 1997 р., № 249 – Управлінням юстиції в Луганській області.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

17.02.2006, 1 382 120 0000 00 7849. Основний вид діяльності: 94.99.

Перереєстрація у Єдиному державному реєстрі: 04.10.2016 року.

Особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені Організації: Козирев Микола Кузьмич.

3. Основна мета діяльності організації: захист прав людини і основоположних свобод, які встановлені Конституцією України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

Напрямом діяльності Організації є сприяння становленню громадянського суспільства та верховенства права, здійсненню правової реформи в Україні.

4. Основні задачі організації в сфері правозахисної діяльності

– правовий захист жертв порушень прав людини;

– пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, правове просвітництво та освіта;

– підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;

– збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних свобод шляхом організації моніторингу відносин між громадянами і органами державної влади, їх посадовими особами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами відповідно до діючого законодавства;

– організація у встановленому законодавством порядку незалежної громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, виконання державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій; 

– сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості;

6. Юридична і поштова адреса організації: 07300, м. Вишгород, Київської області, вул. Кургузова, 1а, корп.3, кв.128.

Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. Вишгородська, 12, офіс 410-А, 04074.

9. Е-mail (організації або контактної особи)

 

10. Інформація про правозахисну діяльність організації (акції, семінари, проекти)

– За час своєї діяльності Комітет з 1999 р. співпрацював з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Карпачовою Н. І. Під егідою Омбудсмана Комітет здійснював моніторинг дотримання прав людини в регіоні по таких напрямках:

– застосування катувань;

– порушення прав людини в судах і прокуратурі, інших органах влади;

– порушення трудових, соціальних прав шахтарів і інших працівників;

– порушення прав власності в ході аграрної реформи.

Комітет постійно консультує громадян і бере участь у судових процесах для захисту порушених прав.

У 1999 році – голова правління Микола Козирєв і секретар Людмила Соколенко – двічі проходили навчання в Гельсінському фонді прав людини (Варшава), пройшли підготовку по теорії і практиці моніторингу порушень прав людини.

Комітет має досвід проведення громадських акцій, круглих столів, конференцій, громадських слухань. Перші слухання було проведено у 1998 році з нагоди 50-річчя Декларації прав людини ООН.

Останні слухання були проведені: грудень 2002 року – з проблеми порушення трудових прав шахтарів; лютий 2003 року – з проблеми прийняття Статуту міста Луганська; грудень 2003 року – порушення трудових прав і дискримінації найманих працівників; травень 2004 року – з проблеми дотримання соціальних стандартів для шахтарів; грудень 2005 року – «Профспілки та проблема дотримання трудових прав громадян в Луганській області»; грудень 2006 року – «Порушення прав громадян у сфері комунального господарства»; грудень 2007 року – «Комунальна самооборона на захисті прав громади»; грудень 2009 року – «Забезпечення державних гарантій у сфері охорони здоров’я; грудень 2010 року – «Репресії проти незалежних профспілок».

Комітет також працює над проблемою впровадження мінімальних стандартів захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування (М. Козирєв очолював розробку проекту Статуту міста Луганська).

У Комітеті працюють на громадських засадах різні фахівці – юристи, підприємці, журналісти, лікарі й ін.

Комітет вперше в Луганській області почав досліджувати і привселюдно обговорювати проблему катувань. Комітет надавав правову підтримку жертвам катувань – аж до звертання до Європейського Суду. Рішення Євросуду від 20.05.2010 року «Лопатін і Медведський проти України» було на користь заявників.

Виконані проекти:

1. «Створення регіонального громадського центру захисту прав власності на землю», 2001–2002 р. – NDI.

2. «Громадський правозахисник», 2002 (з ФРІ) – Рада Європи.

3. «Інформування і консультування селян з питань аграрної реформи через районні газети», 2003 – Амбасада США.

4. «Всеукраїнська просвітницька кампанія правозахисних організацій України на регіональному рівні», (з ФРИ), 2003 – Рада Європи.

5. «Створення механізмів незалежного громадського „аудиту“ для підвищення ефективності діяльності комітетів самоорганізації населення в м. Луганську», 2004 – МФВ.

6. «Моніторинг дискримінації окремих категорій працівників – шахтарів – у соціально-економічній практиці Луганської області», 2004 – МФВ.

7. Кампанія проти катувань і жорстокого поводження в Україні (з ХПГ), 2003–2006 – Рада Європи, МФВ.

8. «Розробка інструментарію документування тортур, пілотний моніторинг катувань та жорстокого поводження, правові дії та стратегічна судова тяжба в чотирьох регіонах України», (з ВПГ), 2004 – МФВ.

9. «Захист прав та інтересів людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (з ВПГ) – 2004–2005 – Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні.

10. «Правовий громадський моніторинг виборчої президентської кампанії на Сході і Півдні Україні та захист прав виборців в період переголосування» (з ХПГ), 2004 – МФВ.

11. «Моніторинг виборчого процесу–2004 на спеціальних виборчих дільницях в місцях тримання громадян під вартою» (з МОПЧ), 2004 – Посольства Канади, США, Великобританії, ОБСЕ.

12. «Громадська експертиза юридичного закріплення прав власності селян у ході аграрної реформи», 2005 – Амбасада США.

13. «Громадська експертиза дотримання державних соціальних гарантій у сфері праці», 2006 – МФВ

14. «Новий пануючий клас у аграрному секторі: на прикладі Новопсковського району на Луганщині», 2007-2008 – МФВ.

15. «Комунальна самооборона» як інститут захисту прав членів громади м. Луганська», 2008 – МФВ.

16. «Комунальна самооборона»: право проти свавілля у комунальному господарстві», 2008–2009 – МФВ.

17. Громадська приймальня УГСПЛ, проект ОЕК-505110-0005597, 2009–2011.

18. «Сприяння впровадженню в практику ЖКГ єдиної методики перерахунку вартості спожитого тепла», 2009–2010 – МФВ.

19. Пілотний проект «Посилення правових можливостей надання допомоги бідним верствам населення в Луганській області», 2009–2010, МФВ.

20. Пілотний проект «Посилення правових можливостей надання допомоги бідним верствам населення в Луганській області», 2011, МФВ.

21. «Подолання бідності за допомоги права. Розвиток луганської громади», 2012, МФВ.

22. Ініціатива громадських організацій «За справедливий тариф на опалення», 2012, МФВ.

23. Громадська приймальня УГСПЛ, проект EU № 2012/229-181, 2013.

24. Ініціатива змін у законодавстві щодо нормативних передумов енергозбереження в комунальному господарстві, 2013, МФВ.

25. Громадські дії на захист прав споживачів теплової енергії, 2014, МФВ.

26. Громадська приймальня УГСПЛ, проект №55070039, UHHRU/PA-07(13)

27. Посилення спроможності організацій, які здійснюють правозахисну діяльність в Донецькій та Луганській областях, 2014–2015, МФВ.

28. Громадська приймальня УГСПЛ, проект №55070039, UHHRU/PA-07(14), 2016.

29. «Моніторинг порушень міжнародного гуманітарного права та судова практика щодо надання статусу учасників АТО – УБД», ПРООН, 2016.

30. Громадська приймальня УГСПЛ, проект SIDA№55070039, Угода №UHHRU/1.7-7, 2016.

Комітет є колективним членом Асоціації правозахисних організацій України – Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

Найбільш успішними із названих проектів (у сенсі соціального значення) були:

14. «Новий пануючий клас у аграрному секторі: на прикладі Новопсковського району на Луганщині» (публікація), під час якого були досліджені соціально-економічні процеси формування класу аграрної олігархії і нових форм експлуатації селян.

15. «Комунальна самооборона» як інститут захисту прав членів громади м. Луганська».

16. «Комунальна самооборона»: право проти свавілля у комунальному господарстві». Загальним результатом цих двох проектів було створення об’єднання громадських організацій Луганщини для боротьби зі свавіллям і і корупційною практикою у комунальному господарстві та започатковано судову практику захисту прав споживачів комунальних послуг.

18, 22, 24, 25 – ці проекти були направлені на виявлення неправової практики тарифікації комунальних послуг у сфері теплопостачання за застарілими нормативами і нарахування по завищеним тарифам платежів за спожите тепло без урахування температури зовнішнього повітря. Загальний результат цих проектів – прийнятий нормативний акт: Постанова КМУ 1037 від 30.10.2015 року «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря».

В рамках роботи Громадської приймальні УГСПЛ останні два роки Комітет надавав ефективну правову допомогу ВПО, а також членам добровольчих батальйонів – щодо надання їм статусу УБД через суди і відповідні виконавчі органи влади.

Голова правління Комітету – Козирев М. К.

Юристи: Чекарьов Євген, Бочарова Галина.

Сторінка організації у соц. мережі ФБ

Рекомендувати цей матеріал     
X 

забув пароль

реєстрація